"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
Meander Netwerk 06 51 83 73 00

Reglement Beroepsopleiding Uitvaartbegeleider

Op 1 januari 2024 is het opleidingsreglement vastgesteld voor op de Beroepsopleiding Uitvaartbegeleider 2024-2025. Wanneer er een wijziging van het opleidingsreglement plaatsvindt, wordt aan de studenten van het lopende studiejaar een afschrift van het gewijzigde reglement verstrekt.

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster