"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
06 51 83 73 00

Landelijk Meander Netwerk

Langzaam maar zeker wordt overal in Nederland de onderscheidende Meander-kracht zichtbaar. In het Meander Netwerk bundelen Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders die de beroepsopleiding hebben gevolgd hun krachten om ze te versterken. Vanuit verbondenheid in visie willen zij komen tot:

  • verdere inhoudelijke en verbindende verdieping van het werk als uitvaartbegeleider
  • landelijke samenwerking waardoor zij
    • makkelijker kunnen doorverwijzen naar elkaar
    • voor rouwenden beter te vinden zijn
    • hun onderscheidende waarden beter kunnen uitdragen
  • verdergaande bewustwording over het belang van de gidsfunctie voor mensen in rouw.

Professioneel netwerk voor Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders

De startbijeenkomst van het Meander Netwerk vond plaats op vrijdag 27 september in Zwolle. INmiddel stelst het netwerk meer dan 80 leden. Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders die de beroepsopleiding hebben gevolgd, zijn van harte welkom om zich ook aan te sluiten bij het netwerk. Dat kan door een mail te sturen naar info@meanderuitvaartopleidingen.nl.

In het voorjaar van 2020 is er weer een netwerkbijeenkomst. De uitnodiging daarvoor volgt.
 

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster