"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
06-51 83 73 00

Landelijk Meander Netwerk

Langzaam maar zeker wordt overal in Nederland de onderscheidende Meander-kracht zichtbaar. In het Meander Netwerk bundelen Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders die de beroepsopleiding hebben gevolgd hun krachten om ze te versterken. Vanuit verbondenheid in visie willen zij komen tot:

  • een verdere inhoudelijke en verbindende verdieping van het werk als uitvaartbegeleider
  • een landelijke samenwerking waardoor zij
    • makkelijker kunnen doorverwijzen naar elkaar
    • voor rouwenden beter te vinden zijn
    • hun onderscheidende waarden beter kunnen uitdragen
  • een verdere bewustwording over het belang van de gidsfunctie voor mensen in rouw.

Startbijeenkomst: vrijdag 27 september 2019

De startbijeenkomst van het Meander Netwerk vindt plaats op vrijdag 27 september in Zwolle. Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders die de beroepsopleiding hebben gevolgd, zijn van harte welkom om die dag bij te wonen en zich aan te melden voor het netwerk. Ook is er tijdens de bijeenkomst aandacht voor een inhoudelijk thema: een aantal uitvaartbegeleiders laat zien hoe zij schoonheid toevoegen aan hun uitvaarten.

Praktische informatie

De startbijeenkomst is op vrijdag 27 september in het Meander opleidingscentrum aan de Zonnebloemstraat 31 in Zwolle. Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
11.00 uur: Start programma
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Vervolg programma
15.00 uur: Einde

De kosten voor deelname aan de startbijeenkomst bedragen € 40 per persoon. Aanmelden is uitsluitend mogelijk voor uitvaartbegeleiders die de beroepsopleiding van Meander Uitvaartopleidingen hebben gevolgd. 
 

Meander Uitvaartopleidingen | Zonnebloemstraat 31 | 8012 XH Zwolle
Openen in nieuw venster