"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
Meander Netwerk 06 51 83 73 00

Onderscheidend Meander

 • Intake
 • Onderwijskundige vertaling
 • Lesmateriaal
 • Praktijkgericht
 • Drie stages
 • Professioneel netwerk
 • Database

Waarin onderscheidt Meander Uitvaartopleidingen zich?

Meander Uitvaartopleidingen, gestart in 2002, is in bijna 20 jaar uitgegroeid tot een gerenommeerde uitvaartopleiding in Nederland. De opleiding is zeer compleet, na afronding zijn alle relevante onderdelen van het uitvaartvak aan bod geweest.

Veel van onze oud-studenten hebben goed lopende uitvaartbedrijven, zijn werkzaam als werknemer binnen grotere of kleinere bedrijven, zijn franchisenemer of freelancer, hebben een (leidinggevende) functie binnen crematoria en begraafplaatsen. In het land zijn diverse Meander-netwerken actief.

Hieronder lichten we de verschillende onderdelen van de opleiding toe.

Intake

Potentiële studenten sturen samen met hun aanmeldformulier een schriftelijke intake in. Als daaruit blijkt dat de kandidaat zich schriftelijk goed kan uitdrukken en de Nederlandse taal beheerst, volgt een uitnodiging voor een mondelinge intake. Criteria voor toelating tot de beroepsopleiding zijn:

 • Hbo werk- en denkniveau (hoeft niet verkregen te zijn door een hbo-diploma)
 • Geen recente ernstige verlieservaring
 • Bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en daar woorden aan te kunnen geven
 • In staat om contact te maken.

Gemiddeld wordt 70% van de kandidaten toegelaten tot de beroepsopleiding.

Onderwijskundige vertaling

Marjon Klaassen heeft vanuit haar sociologische achtergrond, haar brede onderwijskundige ervaring en haar jarenlange eigen uitvaartpraktijk een curriculum voor de beroepsopleiding opgebouwd dat uitsluitend als geheel te volgen is. Gedurende de laatste 18 jaar heeft het team van Meander de opbouw en invulling van het jaarprogramma steeds verder verfijnd. De volgende uitgangspunten spelen daarbij een rol:

 • Het is van groot belang dat de student zelf nadenkt voordat de lesstof letterlijk wordt gememoriseerd. Een reden hiervoor is dat hij zich dan beter kan inleven in de reacties van naasten als hij zelf als uitvaartbegeleider aan het werk gaat.
 • De student brengt zichzelf als mens mee in het vak. Dit betekent dat de student bereid is tot zelfreflectie.

Lesmateriaal

Marjon Klaassen ontwikkelde het lesmateriaal zelf. In de loop van de jaren is dit verder aangevuld door bijdragen van deskundigen op diverse terreinen. Studenten ontvangen dit materiaal op het einde van de les zowel op papier als digitaal. Met het lesmateriaal is de student substantieel toegerust om als uitvaartbegeleider aan de slag te gaan.

Tevens ontvangt de student de boeken 'Tijd voor de dood' en 'Licht op uitvaart'.

Praktijkgericht

De opleiding is geheel gestoeld op ervaring uit de uitvaartpraktijk. Het uitvaartbedrijf van Marjon Klaassen heeft daarvoor in eerste instantie de input geleverd. Ieder jaar wordt die praktijk verder aangevuld door de inbreng van de vaste docenten, de gastdocenten en de studenten zelf door de stage-ervaringen uit het hele land. Alle vaste docenten hebben jarenlange ervaring als uitvaartbegeleider. Specifieke kennis wordt ingebracht door gastdocenten, die werkzaam zijn op hun specifieke terrein.

Stage

Sinds de oprichting in 2002 heeft Meander Uitvaartopleidingen structureel gewerkt aan het opbouwen van een netwerk van stageplaatsen. Hierdoor zijn in heel Nederland contacten gelegd om de studenten ervaring op te laten doen. Studenten komen op allerlei plekken terecht: als werknemer bij grote, middelgrote en kleine uitvaartondernemingen, als franchisenemer, als freelancer, als leidinggevende in een crematorium, als overledenenverzorger of ze richten hun eigen bedrijf op, al dan niet in samenwerking met andere(n) (oud-studenten). Door de instroom van oud-Meanderstudenten in het werkveld ontstaan vanzelf nieuwe stageplaatsen.

Meander organiseert voor elke student drie stages:

 • twee dagen in een mortuarium
 • een dag in een crematorium
 • zes dagen bij een uitvaartonderneming

Hierdoor is het voor onze studenten mogelijk om contacten te leggen in het werkveld. Soms blijven ze na de stage ‘hangen', ze mogen dan langer meelopen om te onderzoeken of er een werkrelatie zou kunnen ontstaan.

Professioneel netwerk

De onderscheidende Meander-kracht is inmiddels in heel Nederland zichtbaar. In het Landelijk Meander Netwerk bundelen Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders hun krachten om ze te versterken.

Database

Alle afgestudeerden komen in de Meander-database.

Voor bedrijven is het aantrekkelijk om heel gericht naar medewerkers te zoeken. Op reguliere vacatures komen vaak heel veel sollicitanten. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers, direct contact zoeken met Meander. Voordat wij een naam doorgeven als potentiële kandidaat voor de openstaande functie, nemen we uiteraard altijd eerst contact op met de betreffende student.

Zowel voor de student als het bedrijf is deze service kosteloos. Wel vragen we aan de onderneming de mogelijkheid tot een stageplaats als tegenprestatie.

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster