"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
06-51 83 73 00

Over Meander

  • Doel
  • Ontstaan
  • De naam Meander
  • Ons logo
  • Het gebouw
  • Catering
  • Vakliteratuur

Ons doel

Ons doel is het vak van uitvaartbegeleider op een niveau te tillen dat recht doet aan de veelomvattendheid van het beroep, zowel in breedte als diepte. Ons uitgangspunt is dat de uitvaartbegeleider zichzelf daarbij als mens meebrengt. Daarom zijn onze leermethodes erop gericht dat de student de aangereikte stof telkens met zichzelf verbindt, waardoor de eigen visie en rijping als mens verder ontwikkeld worden.

Wij spreken over ‘uitvaartbegeleider’ omdat daar de essentie ligt van het vak. Een mens in rouw is kwetsbaar, dat vraagt om een méns tegenover zich. De daarbij horende beroepshouding is uitgewerkt in tien punten.

Hieronder worden de punten uit het blauwe kader verder uitgewerkt.

Ontstaan

Meander Uitvaartopleidingen is opgericht in 2002. Voor die tijd was er slechts één uitvaartopleiding in Nederland, grotendeels gericht op jongens die het bedrijf van hun vader op termijn zouden overnemen. Meestal waren deze mannen al binnen het familiebedrijf werkzaam waardoor ze praktijkervaring opdeden. Grote aandacht in die toenmalige opleiding ging uit naar het verbeteren van de Nederlandse taal en het opdoen van meer algemene ontwikkeling.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw kwam er een nieuwe doelgroep die het vak van uitvaartbegeleider wilde leren. Het ging vaak om hoger opgeleiden, mensen met ruime werkervaring maar niet in het uitvaartvak. Het betrof in meerderheid vrouwen. De bestaande opleiding sloot hierbij niet aan.

Zo kwam er een roep om een nieuwe opleiding waar met name praktijkervaring belangrijk werd gevonden. Marjon Klaassen heeft deze nieuwe opleiding opgericht, gestoeld op haar ervaringen als uitvaartondernemer en als docent. Meander is gestart als onafhankelijk opleidingsinstituut en is dat gebleven.

Naam en logo

Een meander is een natuurlijke bocht in een rivier. De naam Meander staat voor bedding die de uitvaartbegeleider kan geven wanneer de naasten in een stroom van emoties en vragen terecht zijn gekomen. De uitvaartbegeleider geeft sturing aan het meanderende proces van overlijden naar uitvaart.

Het logo van Meander zit vol beweging, met een aantal ankerpunten. Het staat voor verbinding. Het logo is afkomstig uit de Refter van het Dominicanenklooster in Zwolle. Oorspronkelijk betreft het een mozaïek van steentjes uit de kloostergangen. Een anonieme kunstenaar heeft dit in het jaar van de oprichting van Meander tot een figuur geconstrueerd. In de opvatting van Meander gebeurt bij uitvaarten iets vergelijkbaars: ieder mens raapt steentjes uit de eigen basis en bouwt daarmee aan een eigen vorm. Het logo van Meander is in allerlei vormen zichtbaar in het gebouw: gemetseld in de muur, gegoten in glas, ingelegd als mozaïek in het spreekgestoelte, geborduurd op stof en geschilderd op doek.

Gebouw

Meander Uitvaartopleidingen is gehuisvest in een pand, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, dat tot 2008 dienst deed als kerkruimte voor een Baptistengemeente. In de kelder zijn nog de contouren te vinden van de traptreden van het bassin waarin de kerkgangers eerder ondergedompeld werden ten doop. De vroegere functie en de huidige vormgeving van het gebouw zorgen voor een verstilde sfeer, waarin ruimte is om in aandacht te leren.

De lessen worden gegeven in de aula. Daarnaast zijn er twee lunchruimtes. Op de bovenverdieping bevinden zich het secretariaat, de spreekkamers en de kantoren.

Het pand is gesitueerd in de luwte van de levendige woonwijk Assendorp. De afstand tot station Zwolle is ongeveer 1 km. Veel studenten komen met de trein, de loopafstand is 15 tot 20 minuten. Sommige nemen vanaf het station de bus, huren een NS-fiets of nemen de Fietsjoe (fietstaxi).

Voor automobilisten is er onbetaalde parkeergelegenheid in de straat zelf en in de belendende straten.

Het gebouw is uitgerust met airco.

Catering

De opleidingsdagen zijn intensief. De catering wordt verzorgd door Gerdien Feddes. Zij ziet het als een uitdaging om goed voor de studenten te zorgen. We gebruiken veel biologische producten in onze professionele keuken, we serveren verse zelfgemaakte soep, salade en fruit. Napraten aan het einde van de dag gebeurt onder het genot van een hapje en een drankje.

Vakliteratuur

Meander heeft de afgelopen jaren een uitgebreide bibliotheek opgebouwd van relevante vakliteratuur. Ook de bekende vaktijdschriften zijn aanwezig. Studenten krijgen bij aanvang van de opleiding het aanbod voor een abonnement op de vakbladen tegen een gereduceerd tarief.

Meander Uitvaartopleidingen | Zonnebloemstraat 31 | 8012 XH Zwolle
Openen in nieuw venster