"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
Meander Netwerk 06 51 83 73 00

Ons doel

Ons doel is het vak van uitvaartbegeleider op een niveau te tillen dat recht doet aan de veelomvattendheid van het beroep, zowel in breedte als diepte. Ons uitgangspunt is dat de uitvaartbegeleider zichzelf daarbij als mens meebrengt. Daarom zijn onze leermethodes erop gericht dat de student de aangereikte stof telkens met zichzelf verbindt, waardoor de eigen visie en rijping als mens verder ontwikkeld worden.

Wij spreken over ‘uitvaartbegeleider’ omdat daar de essentie ligt van het vak. Een mens in rouw is kwetsbaar, dat vraagt om een méns tegenover zich. De daarbij horende beroepshouding is uitgewerkt in tien punten.

Ontstaan

Meander Uitvaartopleidingen is opgericht in 2002. Voor die tijd was er slechts één uitvaartopleiding in Nederland, grotendeels gericht op jongens die het bedrijf van hun vader op termijn zouden overnemen. Meestal waren deze mannen al binnen het familiebedrijf werkzaam waardoor ze praktijkervaring opdeden. Grote aandacht in die toenmalige opleiding ging uit naar het verbeteren van de Nederlandse taal en het opdoen van meer algemene ontwikkeling.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw kwam er een nieuwe doelgroep die het vak van uitvaartbegeleider wilde leren. Het ging vaak om hoger opgeleiden, mensen met ruime werkervaring maar niet in het uitvaartvak. Het betrof in meerderheid vrouwen. De bestaande opleiding sloot hierbij niet aan.

Zo kwam er een roep om een nieuwe opleiding waar met name praktijkervaring belangrijk werd gevonden. Marjon Klaassen heeft deze nieuwe opleiding opgericht, gestoeld op haar ervaringen als uitvaartondernemer en als docent. Meander is gestart als onafhankelijk opleidingsinstituut en is dat gebleven.

Naam en logo

Een meander is een natuurlijke bocht in een rivier. De naam Meander staat voor bedding die de uitvaartbegeleider kan geven wanneer de naasten in een stroom van emoties en vragen terecht zijn gekomen. De uitvaartbegeleider geeft sturing aan het meanderende proces van overlijden naar uitvaart.

Het logo van Meander zit vol beweging, met een aantal ankerpunten. Het staat voor verbinding. Het logo is afkomstig uit de Refter van het Dominicanenklooster in Zwolle. Oorspronkelijk betreft het een mozaïek van steentjes uit de kloostergangen. In de opvatting van Meander gebeurt bij uitvaarten iets vergelijkbaars: ieder mens raapt steentjes uit de eigen basis en bouwt daarmee aan een eigen vorm. 

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster