"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
Meander Netwerk 06 51 83 73 00

Het team van Meander Uitvaartopleidingen

Aan Meander zijn vijf professionals uit de uitvaartbranche verbonden:

  • Marjon Klaassen - directeur / docent
  • Suzanne van Horssen - docent
  • Evelien de Ruiter - docent
  • Katja Soutberg - docent
  • Sidone Korse - docent

Daarnaast is Marijke Hartman als opleidingsadviseur verbonden aan Meander. En Lida van Dijk is opleidingsassistent. Het team van Meander stelt zich hieronder aan u voor.

Brede expertise

De vaste docenten bij Meander hebben ruime ervaring als uitvaartbegeleider. Daarnaast brengen zij ieder specifieke expertise in, zoals ondernemerschap, kennis van de ontwikkelingen bij grote bedrijven, kennis van actuele ontwikkelingen en contacten in het uitvaartveld, kennis van en toepassing in de praktijk van rituelen. Het team beschikt over de onderwijskundige capaciteiten en ervaring om het onderwijsaanbod aan te passen aan wat de uitvaartbranche vraagt.

Naast de vaste docenten heeft Meander een breed team van gastdocenten en andere experts die hun sporen hebben verdiend op een specifiek terrein:

Radboud Spruit (www.grafkist.nl), Rita en Ton Koopman (www.tombagrafkisten.nl), Robbe Wijnands en Lieke Witlox (www.wikkelgoed.nl) zijn regelmatige exposanten bij de expositie Omhulling van de gestorvene.

Ook werken we met diverse gastdocenten op de terreinen van het starten van een eigen bedrijf, franchise-organisaties, werken bij een groot bedrijf en werken als freelancer.

Drs. Marjon Klaassen

Directeur / docent

Marjon Klaassen studeerde cultuur- en godsdienstsociologie en economie en werkte 15 jaar in het onderwijs. In 1996 startte zij haar bedrijf ‘Marjon Klaassen, persoonlijke uitvaartverzorging’. Zij was voorzitter van het Netwerk Uitvaartvernieuwers en schreef de boeken ‘Tijd voor de dood’, handreiking voor een persoonlijke uitvaart en 'Licht op uitvaart', de uitvaartbegeleider als gids rond de dood. In 2002 richtte zij een nieuwe opleiding op voor de uitvaartbranche. Marjons uitdaging is om passie en professionaliteit natuurlijk te laten samenstromen.

Suzanne van Horssen

Docent

Suzanne van Horssen was na haar HBO-V opleiding van 1985 tot 1995 werkzaam als verpleegkundige en zij geeft nog altijd als gastdocent bijscholingen in de zorg. In 1995 startte zij haar eigen uitvaartonderneming, een bedrijf met visie op en aandacht voor nieuwe uitvaartrituelen. In 2013 studeerde zij af als theoloog (Bth) en werd zij geestelijk verzorger bij zorgcentra Pantein in Boxmeer. Daarnaast werkt zij als ritueelbegeleidster in haar onderneming Suzanne van Horssen Rituelen. Sinds januari 2014 is zij naast gastdocent ook groepsdocent bij Meander. Hier kan zij haar passie voor het uitvaartvak en nieuwetijds rituelen doorgeven.

Evelien de Ruiter

Docent

Voordat Evelien de Ruiter koos voor een carrière als uitvaartbegeleider, was zij ruim 25 jaar (interim) communicatieadviseur bij diverse profit en non-profit organisaties. In die periode heeft zij vele ontmoetingen georganiseerd: van persbijeenkomsten met 10 aanwezigen tot personeelsfeesten voor 16.000 man. Van de hiermee opgedane ervaring qua projectmanagement – (samen)werken in opdracht, met inachtneming van planning en beschikbaar budget – heeft zij nu dagelijks profijt.
Evelien heeft in 2014 de beroepsopleiding bij Meander afgerond. Direct daarna is zij als zelfstandig ondernemer gestart onder de naam Stille Kracht Uitvaartbegeleiding in Den Haag. Sinds mei 2017 is zij gastdocent bij Meander bij de les over ondernemerschap, waar zij steeds met enthousiasme en kennis van zaken vertelt over het vak én het zelfstandig ondernemerschap. Sinds september 2018 is zij ook groepsdocent.

Katja Soutberg

Docent

Katja Soutberg heeft, na het volgen van de Pedagogische Academie, 12½ jaar voor de klas gestaan op de Vrije School in Assen. Daarna is ze zeven jaar werkzaam geweest als locatiemanager bij de kinderopvang. Het overlijden van een jongetje in haar klas wekte haar belangstelling voor het prachtige vak van uitvaartbegeleider. Toen het slecht ging in de kinderopvang werd Katja in de gelegenheid gesteld om haar droom waar te maken. Ze haalde haar diploma bij Meander en werkt nu vol passie in Noord-Oost-Nederland als uitvaartbegeleider. Het mooiste beroep wat ze ooit heeft gehad! En met dezelfde passie en enthousiasme draagt Katja dit uit in haar docentschap.

Sidone Korse

Docent

Sidone Korse was werkzaam als verpleegkundige en operatieassistente. Daarna volgde ze de Pabo en werkte achtereenvolgens in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en als vakdocent wiskunde in het regulier voortgezet onderwijs. Om toch nóg een stap te maken ging ze als verpleegkundige terug naar de zorg, dit keer als ZZP-er, en volgde tegelijkertijd de Beroepsopleiding Uitvaartbegeleider bij Meander Uitvaartopleidingen. Sinds mei 2012 heeft Sidone samen met haar vrouw een uitvaartonderneming in Millingen aan de Rijn: Limes Uitvaartzorg. Al haar (levens)ervaring komt haar van pas in dit prachtige, veelzijdige beroep. Als groepsdocent bij Meander geeft ze haar kennis en ervaring met veel plezier door.

Marijke Hartman

Adviseur opleiding

Marijke Hartman, huishoudkundige van origine, was coördinator in diverse maatschappelijke organisaties. Als theoloog en docent meditatieve dans verzorgde zij cursussen en workshops rond het thema zingeving. Marijke voert samen met directeur Marjon Klaassen de intakegesprekken.

Lida van Dijk

Assistent opleiding

Lida van Dijk studeerde levensbeschouwing, cultuur en kunst. Zij is steeds weer verwonderd en geboeid door mens met haar levensvragen, zoektocht naar zin en betekenis en de creatieve uitingen hiervan.

Na twintig jaar als programmamaker in het Dominicanenklooster in Zwolle te hebben gewerkt, heeft zij de opleiding tot ritueel begeleider afgerond. Vanuit haar onderneming ‘Dijk ontroerend goed’ werkt zij als ritueel begeleider bij afscheid, als redactiesecretaris en als programmamaker. Sinds 1 mei 2021 werkt zij met veel plezier als assistent voor Meander Uitvaartopleidingen. Leven én sterven: ontroerende zaken die de motor zijn voor haar leven en werk.

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster