"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
Meander Netwerk 06 51 83 73 00

Ronde Tafel over Wet op de Lijkbezorging

Op 11 april jl was Marjon Klaassen als toehoorder aanwezig in de Tweede Kamer bij de Ronde Tafel over de wet op de lijkbezorging.

Zeer hoopgevend dat de kwaliteit van het werk van de uitvaartprofessional diverse keren genoemd werd. Echter, de grote vraag is wat we onder kwaliteit verstaan. In de praktijk blijkt daar heel verschillend over te worden gedacht. Grofweg kun je alle uitvaartprofessionals plaatsen op een continuüm met aan de ene kant de regelaar en aan de andere kant de gids. Dit zijn totaal verschillende invullingen van het vak en vragen andere kwaliteiten en opleidingseisen.

Met het boek Licht op uitvaart worden handvatten aangereikt om hierover in gesprek te gaan.

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster