"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
06 51 83 73 00

Aanpassingen vanwege verlengde coronamaatregelen tot 26 april 2021

In verband met verlenging van de coronamaatregelen tot 26 april, hebben we nogmaals roosteraanpassingen moeten verwerken.

Beroepsopleiding 2021
De nieuwe opleidingsgroepen (donderdag- en vrijdaggroep) starten zo snel mogelijk na 26 april. We zijn druk doende om de roosters aan te passen. Zodra die klaar zijn, ontvangt elke student een persoonlijke e-mail met daarin het nieuwe rooster. We proberen deze e-mails uiterlijk 30 maart te versturen.

Beroepsopleiding 2020
Studenten in de bestaande opleidingsgroepen horen zo spoedig mogelijk van hun eigen docent hoe hun lesprogramma aangepast wordt.   

Oriëntatiedagen
De oriëntatiedag van 9 april gaat niet door. Deelnemers die zich voor deze datum hebben aangemeld, kunnen doorschuiven naar woensdag 19 mei, naar vrijdag 11 juni of zij kunnen kosteloos annuleren. Later deze week ontvangt iedereen hierover een persoonlijk bericht.

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster