"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
Meander Netwerk 06 51 83 73 00

27 september: startbijeenkomst Meander Netwerk

Langzaam maar zeker wordt overal in Nederland de onderscheidende Meander-kracht zichtbaar. In het nieuwe Meander Netwerk bundelen Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders hun krachten om ze te versterken.

Waarom een Meander Netwerk?

Het Meander Netwerk is een professioneel netwerk voor uitvaartbegeleiders die de Meander beroepsopleiding hebben gevolgd. Vanuit verbondenheid in visie willen zij komen tot:

  • een verdere inhoudelijke en verbindende verdieping van het werk als uitvaartbegeleider
  • een landelijke samenwerking waardoor zij
    • makkelijker kunnen doorverwijzen naar elkaar
    • voor rouwenden beter te vinden zijn
    • hun onderscheidende waarden beter kunnen uitdragen
  • een verdere bewustwording over het belang van de gidsfunctie voor mensen in rouw.

Startbijeenkomst: vrijdag 27 september 2019

De startbijeenkomst van het Meander Netwerk vindt plaats op vrijdag 27 september in Zwolle. Meander-gecertificeerde uitvaartbegeleiders die de beroepsopleiding hebben gevolgd, zijn van harte welkom om die dag bij te wonen en zich aan te melden voor het netwerk. Ook is er tijdens de bijeenkomst aandacht voor een inhoudelijk thema: een aantal uitvaartbegeleiders laat zien hoe zij schoonheid toevoegen aan hun uitvaarten.

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster