"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
038 421 43 81

Nieuwe groepen van start

Twee nieuwe groepen met enthousiaste studenten zijn in januari van start gegaan met de Beroepsopleiding tot uitvaartbegeleider.

In de eerste les is kennisgemaakt met elkaar, de docent en de opleiding. Ook werd het theaterstuk 'Dan neem je toch gewoon een hond' vertoond, van 'De kunst van het rouwen'.

De tweede les ging over beroepshouding, de Wet op de Lijkbezorging en kisten.

Vorige week stond 'De omhulling van de gestorvene' centraal. Er is ontzettend veel mogelijk, als het gaat om het omhullen van een overledene. De studenten bezochten een kistenfabriek en in Meander vond een expositie plaasts van zeer diverse omhullingen. Kunstenaars en ambachtslieden vertelden hierover.

Meander Uitvaartopleidingen | Zonnebloemstraat 31 | 8012 XH Zwolle
Openen in nieuw venster