"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
06 51 83 73 00

Hernieuwde uitgave boek 'Tijd voor de dood' door Marjon Klaassen

Vanuit haar ervaringen als uitvaartondernemers schreef Marjon Klaassen het boek Tijd voor de dood - Handreiking voor een persoonlijke uitvaart. In 2015 verscheen de hernieuwde uitgave. Het boek is via deze website verkrijgbaar.

Bestel het boek direct

Tijd voor de dood beschrijft de vele mogelijkheden van bewust en oprecht afscheid nemen van een mens die is gestorven. Het schrijft niet voor hoe er afscheid genomen moet worden, maar is een pleidooi om dit op een persoonlijke manier en stap voor stap te doen.

Dit boek is een gids voor nabestaanden, hulpverleners en uitvaartbegeleiders. Goed afscheid nemen betekent een begin maken met de verwerking van het verlies. De dagen voor de uitvaart en de dag van de uitvaart zelf bieden daartoe gelegenheid. De uitvaartbegeleider speelt hierbij een belangrijke rol die verder reikt dan het regelen van praktische zaken, namelijk: mensen te stimuleren hun eigen wensen te formuleren en bij de uitvoering daarvan een actieve rol te spelen. In de vele voorbeelden uit de praktijk wordt getoond hoe nabestaanden het afscheid persoonlijk vorm kunnen geven en hoe uitvaartbegeleiders daar een rol in kunnen spelen.

Tijd voor de dood is een appèl: het is tijd om de dood zijn natuurlijke plaats in het leven terug te geven.

Over de auteur

Drs. Marjon Klaassen (1957) had vijftien jaar een uitvaartonderneming in Zwolle. Het boek Tijd voor de dood verscheen oorspronkelijk ter ere van het vijfjarig jubileum van haar bedrijf in 2001. De inhoud is steeds geactualiseerd op basis van de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Het gedachtegoed, een pleidooi voor een bewust, oprecht en stap-voor-stap-afscheid, blijft echter onverminderd van kracht.

In 2002 startte Marjon Klaassen met Meander Uitvaartopleidingen, tegenwoordig een gerenommeerd opleidingsinstituut in Nederland. De auteur werd door het baanbrekende werk van haar opleiding diverse keren door de branche gekozen als een van de drie meest invloedrijke uitvaartondernemers in Nederland. Marjon Klaassen studeerde cultuur- en godsdienstsociologie en werkte bij diverse onderwijsinstellingen.

Bestellen

Tijd voor de dood is in eigen beheer uitgegeven en is uitsluitend verkrijgbaar via deze website voor €23,90 incl. verzendkosten. Betaling geschiedt middels iDEAL, waarna u het boek binnen 5 werkdagen thuisgestuurd krijgt.

BESTEL HET BOEK NU

Meander Uitvaartopleidingen | 06 51 83 73 00 | info@meanderuitvaartopleidingen.nl
Openen in nieuw venster