"waar passie en professionaliteit natuurlijk samenstromen"
038 421 43 81

Vakopleiding

De Vakopleiding is voor professionals die al werkzaam zijn in de uitvaartbranche en zich verder willen ontwikkelen en hun kennis verder willen verdiepen.

Aanmelden voor de Vakopleiding is op dit moment niet mogelijk. Hebt u interesse in deelname, stuur dan een e-mail naar info@meanderuitvaartopleidingen.nl

Doelgroep

De Vakopleiding is voor mensen met ervaring in de uitvaartbranche die zich verder willen professionaliseren. De ervaring leert dat de diversiteit van de deelnemers erg groot is. Dan gaat het over de regio waarin men werkt, de grootte van het bedrijf, de visie van waaruit men werkt, de juridische positie binnen het bedrijf en de ervaring gemeten in tijd en in breedte. Juist vanwege deze diversiteit inventariseren we bij ieder onderwerp wat elke deelnemer wil leren. Het vak van uitvaartbegeleider is vaak een solistisch gebeuren. De aangereikte kennis en het uitwisselen van ervaringen stimuleren nieuwe inzichten en verrijken de eigen werkwijze.

De inhoud en opzet van de Vakopleiding van Meander worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
 

Doel Vakopleiding

Het doel van de opleiding is dat deelnemers meer zicht krijgen op hun eigen kwaliteiten en valkuilen als uitvaartprofessional, hun kennis vergroten en hun visie op het vak verder ontwikkelen.

Vorm

De Vakopleiding bestaat uit drie blokken van twee lesdagen; de eerste dag met drie dagdelen en de tweede dag met twee dagdelen.Tussen beide dagen overnacht de deelnemer in Zwolle of omgeving. Deze overnachting regelt de deelnemer zelf. Met de intensieve vorm van werken in blokken willen we onderlinge vertrouwdheid creëren en daarmee de veiligheid die noodzakelijk is om werkelijk te delen met en leren van elkaar. Deze vorm zorgt er tevens voor dat de deelnemer met de aandacht volledig bij de opleiding kan zijn. Lunches, koffie, thee en op maandag het diner worden verzorgd door Meander.

Opdracht

Voor de start van de opleiding krijgen deelnemers de opdracht om praktijksituaties aan te leveren met betrekking tot de onderwerpen die aan bod zullen komen. Deze leggen we voor aan de betreffende (gast)docent, zodat we tijdens de opleiding werkelijk tot verdieping kunnen komen. 

 

Inhoud van de Vakopleiding

 • Wet op de lijkbezorging
 • Overledenenverzorging
 • Thanatopraxie
 • Presentatie
 • Rouwkaart
 • Passende woorden
 • Rituelen
 • Muziek
 • Gespreksvaardigheden
 • Omgaan met conflicten
 • Digitalisering
    
 • Kosten
 • Rouw
 • Kinderen
    

Praktische informatie

Data

De Vakopleiding bestaat uit drie blokken van twee aaneengesloten lesdagen.

Lestijden per blok

Dag 1:
9.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
19.00 - 21.30 uur

Dag 2:
9.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers

Docent

Suzanne van Horssen en gastdocenten

Locatie

Opleidingscentrum Meander, Zonnebloemstraat 31 in Zwolle

Kosten

Deelname aan de Vakopleiding kost € 2.950,-. Dit is inclusief lesmateriaal, boek 'Tijd voor de dood', koffie/thee, lunches, diner op maandag, hapje en drankje.
Exclusief overnachting en reiskosten.

Bijzonderheden

 • Het bewijs van deelname wordt uitgereikt als alle onderdelen zijn doorlopen.
 • Studiebelasting: 68 uur
 • Voor de Vakopleiding is het Reglement Vakopleiding van toepassing.

Aanmelden

Aanmelden is op dit moment niet mogelijk. Hebt u interesse in de Vakopleiding, stuur dan een e-mail naar info@meanderuitvaartopleidingen.nl 

Meander Uitvaartopleidingen | Zonnebloemstraat 31 | 8012 XH Zwolle
Openen in nieuw venster